logo Kupuj Bez Ryzyka

O nas

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (SKP) jest niezależną, pozarządową organizacją konsumencką. SKP zostało założone w marcu 1995 roku, a za cel postawiliśmy sobie rozwijanie świadomości konsumentów w zakresie posiadanego przez nich prawa do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, informacji, edukacji i reprezentacji, jak również ochrony ich interesów ekonomicznych i prawnych.
 
Prowadzimy Warszawskie Centrum Porad Konsumenckich, które finansowane jest ze środków Urzędu Miasta st. Warszawy. W Centrum tym konsumenci z Warszawy mogą otrzymać bezpłatną poradę prawną w sprawach konsumenckich.
 
Przyznajemy certyfikat Dobra Umowa wzorcom umownym, które są zgodne z prawem i interesem konsumentów. Certyfikat gwarantuje, że umowa, którą mamy przed sobą, nie zawiera niebezpiecznych zapisów.
 
Uczestniczymy w konsultacjach nowych przepisów konsumenckich, namawiamy przedsiębiorców do przestrzegania zasad etyki biznesu i tworzenia korzystnych dla konsumentów kodeksów dobrych praktyk.
 
Informujemy
 
Na naszych stronach internetowych zamieszczamy ważne dla konsumentów informacje. Publikujemy ulotki, broszury, książki, a także płyty CD o tematyce konsumenckiej, dostępne także na naszej stronie w wersji elektronicznej. Ponadto z naszymi wydawnictwami zapoznać się można np. w biurach rzeczników konsumentów w całym kraju.
 
Edukujemy
 
We współpracy ze szkołami i organizacjami konsumenckimi z całej Europy tworzymy programy edukacji konsumenckiej dla szkół ponadpodstawowych. Opracowujemy materiały edukacyjne, prowadzimy szkolenia dla nauczycieli. Współtworzymy polską wersję portalu edukacyjnego dla dorosłych DOLCETA.
 
Organizujemy Targi Wiedzy Konsumenckiej, których data zbiega się z obchodami Światowego Dnia Praw Konsumenta (ten obchodzony jest 14 marca). W czasie targów Konsumenci mają okazję porozmawiać z ekspertami z wielu ważnych i znanych instytucji państwowych, pro-konsumenckich organizacji oraz zrzeszeń przedsiębiorców – gotowych na udzielenie odpowiedzi na każde pytanie, a także wziąć udział w konkursach i wygrać ciekawe nagrody.
 
Prowadzimy badania
 
Aby działać skutecznie, monitorujemy na bieżąco:
* jakie problemy mają polscy konsumenci
* jaki wpływ na sytuację konsumentów ma określona polityka gospodarcza
* co konsumenci wiedzą o swoich prawach, jakiej wiedzy im brakuje.
 
Badamy również poszczególne rynki produktów i usług analizując stopień konkurencji między firmami i jego wpływ na pozycję konsumentów.
 
Więcej informacji na temat Stowarzyszenia znajdziecie Państwo na naszej stronie: www.konsumenci.org