logo Kupuj Bez Ryzyka

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Artykuł 76

Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.