logo Kupuj Bez Ryzyka

Materiały i wyroby pirotechniczne

Materiały pirotechniczne to jedna z odmian materiałów wybuchowych będącą materiałem lub mieszaniną materiałów przewidzianych do wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu, dymu lub kombinacji tych efektów w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzymującej się reakcji chemicznej, a także wyroby wypełnione materiałem pirotechnicznym.
 
Wyroby pirotechniczne, są to wyroby zawierające jeden lub kilka materiałów pirotechnicznych, przeznaczone do uzyskiwania efektów pirotechnicznych, w tym widowiskowych. Przepisy wprowadzają podział tych wyrobów na trzy kategorie, podzielone następnie na klasy:
 
• wyroby pirotechniczne widowiskowe - przeznaczone do celów rozrywkowych:
Klasa 1: wyroby o niskim stopniu zagrożenia, nieistotnym poziomie hałasu, przeznaczone do użytku na obszarach zamkniętych, w budynkach mieszkalnych.
Klasa 2: wyroby o niskim stopniu zagrożenia i niskim poziomie hałasu, przeznaczone do użytku na zewnątrz na obszarach zamkniętych.
Klasa 3: wyroby o średnim stopniu zagrożenia, przeznaczone do użytku na zewnątrz na dużych, otwartych przestrzeniach i których poziom hałasu nie jest szkodliwy dla zdrowia ludzkiego.
Klasa 4: wyroby o wysokim stopniu zagrożenia, przeznaczone do obsługi wyłącznie przez osoby o wiedzy specjalistycznej i których poziom hałasu nie jest szkodliwy dla zdrowia ludzkiego.
 
wyroby pirotechniczne teatralne - przeznaczone do wykorzystania na scenie wewnątrz lub na zewnątrz budynków, w tym w produkcji filmowej i telewizyjnej lub do podobnego użytku:
Klasa T1: wyroby charakteryzujące się niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska.
Klasa T2: wyroby przeznaczone do obsługi i użytku wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę specjalistyczną.
 
- Pozostałe wyroby pirotechniczne – inne wyroby pirotechniczne : stosowane w kolejnictwie, leśnictwie, lotnictwie,
modelarstwie, ratownictwie, rolnictwie, żegludze oraz wyroby pirotechniczne do pojazdów:
Klasa P1: wyroby charakteryzujące się niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska.
Klasa P2: wyroby przeznaczone do obsługi i użytku wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę specjalistyczną.