logo Kupuj Bez Ryzyka

Nota dla członków komitetu ds. Dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

Temat: PN-EN ISO 9994:2007 – Zapalniczki – usytuowanie ostrzeżeń odnośnie bezpieczeństwa
 
"Informacje dotyczące bezpieczeństwa powinny być umieszczone albo na samej zapalniczce, albo w oddzielnej broszurze zapakowanej razem z zapalniczką, albo na opakowaniu jednostkowym wyrobu dostarczanym punktom sprzedaży. W informacjach tych należy uwydatnić zwłaszcza te ostrzeżenia, które są najbardziej odpowiednie dla danego typu zapalniczki. Informacje dotyczące bezpieczeństwa należy umieszczać w sposób zwracający uwagę, z zastosowaniem kontrastowego tła, barwy, wielkości lub kształtu liter":
 
- w przypadku zapalniczek sprzedawanych w opakowaniach zawierających po 1, 2, 3 lub 4 zapalniczki, informacje dotyczące bezpieczeństwa powinny być wydrukowane albo na opakowaniu albo w broszurze dołączonej do opakowania.
- w przypadku zapalniczek wystawionych w sklepie w opakowaniu zbiorczym zawierającym 50 zapalniczek, a sprzedawanych konsumentom na sztuki, informacje odnośnie bezpieczeństwa powinny być nadrukowane na takim opakowaniu zbiorczym w sposób widoczny dla konsumenta kupującego zapalniczkę, co eliminuje konieczność posiadania przez konsumenta instrukcji i ostrzeżeń po zakupie produktu.
- informacje odnośnie bezpieczeństwa nie muszą znajdować się na każdej sprzedawanej zapalniczce, ale winny być czytelne dla konsumenta i umieszczone w widocznym dla niego miejscu w punkcie sprzedaży.
 
"Do wszystkich zapalniczek powinny być dołączone odpowiednie informacje dotyczące bezpieczeństwa (instrukcje i /lub ostrzeżenia)- podane tekstem i/lub wyrażone za pomocą symboli bezpieczeństwa, zastępujących wszystkie tekstowe instrukcje i ostrzeżenia-przekazujące użytkownikowi właściwy sposób użytkowania" należy interpretować w ten sposób, że o ile cztery symbole bezpieczeństwa [czyt. znaki graficzne] nie obejmują wszystkich instrukcji i ostrzeżeń wyrażonych w formie tekstu (…), to jednak można je zastosować do wszystkich ostrzeżeń wyrażanych w formie tekstu, nawet tych, które nie posiadają dokładnie odpowiadającego im symbolu.