logo Kupuj Bez Ryzyka

Oznakowanie produktów włokienniczych

Zasady oznaczania produktów włókienniczych określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych.
 
 
Produkt włókienniczy jest surowiec, półprodukt na każdym etapie przetworzenia lub produkt składający się wyłącznie z włókien tekstylnych, niezależnie od zastosowanego sposobu ich mieszania i łączenia.
 
Zgodnie z § 4. przepisów rozporządzenia nie stosuje się do produktów włókienniczych:
1) przeznaczonych do wywozu poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej;
2) przewożonych przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach procedury tranzytu;
3) obejmowanych procedurą uszlachetniania czynnego w rozumieniu przepisów prawa celnego;
4) powierzonych osobom wykonującym pracę nakładczą lub przedsiębiorcom w celu przetworzenia, pod warunkiem że osoby wykonujące pracę nakładczą ani przedsiębiorcy nie są właścicielami przetwarzanych produktów.
 
 
  • Oznakowanie produktu włókienniczego zawiera określenie:
1) składu surowcowego produktu – czyli wskazanie nazw włókien oraz i skład procentowy w danym produkcie
2) sposobu konserwacji produktu – najczęściej podawany w formie graficznej.
Informacje te powinny być jasne i czytelne dla konsumenta, podawane w języku polskim.
 
  • Produkty włókiennicze mogą ponadto zawierać inne, niewskazane w rozporządzeniu oznaczenia, takie jak np. znaki handlowe, czy certyfikaty. Informacje te powinny być wyraźnie oddzielone od oznaczenia składu surowcowego i sposobu konserwacji.