logo Kupuj Bez Ryzyka

Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zapalniczek (Dz. U. Nr 77, poz. 515): Artykuł 3

W odniesieniu do zapalniczek-gadżetów oraz zapalniczek niezabezpieczonych przed uruchomieniem przez dzieci
 
1) zakazuje się wprowadzania ich na rynek
2) w przypadku produktów wprowadzonych na rynek nakazuje się natychmiastowe wycofanie z rynku
 
Pełen test Rozporządzenia dostępny jest w Materiałach do pobrania.