logo Kupuj Bez Ryzyka

Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275): Artykuł 4

Produkt bezpieczny jest to produkt, który w zwykłych lub w innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć, warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.
 
Pełen tekst ustawy dostępny jest w Materiałach do pobrania.